Csak néha lenne szüksége rá? BÉRELJE!

KÖLCSÖNZÉSI FELTÉTELEK ÉS ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ

SZEMÉLYI FELTÉTELEK

Bérlő lehet minden olyan, Magyarországon bejegyzett cég által hivatalosan megbízott természetes személy (Továbbiakban: Bérlő), aki:
  • 18. életévét betöltötte,
  • magyar állampolgár,
  • rendelkezik magyarországi bejelentett lakcímmel,
  • és a bérlés kezdetekor rendelkezik a bérlési feltételekben előírt érvényes igazolványokkal.

SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK

Bármely eszköz bérlésének feltétele a Bérlő eredeti, érvényes személyi igazolványának és lakcímkártyájának bemutatása, amelyek érvényességi idejének meg kell haladnia a bérlési idő végét. A Kölcsönadási Jegyzőkönyv, mint Bérleti szerződés (Továbbiakban: Bérleti szerződés) mellékleteként a szükséges igazolványok másolata szükséges, mely elkészítését Cégünk vállalja, azonban az adminisztráció felgyorsítása érdekében Bérlő elküldheti a másolatokat az info@burken.hu e-mail címre. Cégünk, azaz a Burken Kft. (Továbbiakban: Bérbeadó) fenntartja a jogot további dokumentumok bekérésére (pl. egyéb, személyazonosságot igazoló okmány, cégkivonat vagy érvényes aláírási címpéldány).

ANYAGI FELTÉTELEK

  • Bérleti díj fizetése
  • Kaució (letéti díj) fizetése (gép értékétől függően)

Bérlő a rá bízott gépért mindaddig anyagilag felel, míg azt az Bérbeadó irodájába vissza nem szállította.


BÉRELHETŐ ESZKÖZÖK


BÉRELNI SZERETNÉK

BÉRLÉS FOLYAMATA

Bérlő az info@burken.hu email címen tudja lefoglalni a bérelni kívánt eszközöket. A foglalást követően munkatársunktól válaszlevelet kap a Bérlő. Bérlési időpont módosítását és lemondását minden esetben írásos formában áll módunkban elfogadni.

A bérelni kívánt eszközöket személyesen - a 1037 Budapest, Bokor utca 10. szám alatt található irodánkban - a Bérleti szerződés és ÁSZF megismerése és annak aláírása után lehet átvenni. A kibérelt eszközöket kizárólag Magyarország területén lehet használni.

A Bérbeadó fenntartja a jogot a bérbeadástól való elállásra, ha egyértelműen megítélhető, hogy a leendő Bérlő a készülék használatához nem rendelkezik a szükséges minimális tudással, illetve bármilyen körülményből arra következtet, hogy az eszköz rendeltetésszerű használata, vagy visszaszállítása bizonytalan.

BÉRLÉS IDEJE

A bérlési idő minimum 1 nap. A bérelt eszközök átvétele és leadása a 8:00 és 16:00 óra között lehetséges. A minimális bérlési időn, azaz 1 napon belül visszaszolgáltatott eszközök esetében egységesen 1 napi bérleti díj kerül kiszámlázásra.

A bérleti idő meghosszabbítása irodánkban csak személyesen, a bérelt eszközök visszaszállítása és új bérleti szerződés megkötése után lehetséges. Telefonon, vagy e-mailben bérlési idő meghosszabbítása nem lehetséges. Az eszközök el-, és visszaszállításáról minden esetben a Bérlő gondoskodik. A szállításból adódó esetleges problémákért, károkért a Bérlő felel.

MŰSZER HASZNÁLAT, OKTATÁS

Bérlés esetén Bérbeadó ismerti a Bérlővel az Eszköz (berendezés) használatával kapcsolatos főbb előírásokat, tájékoztatja a műszer használatával kapcsolatos főbb műszaki és munkavédelmi előírásokról illetve angol nyelvű felhasználói kézikönyveket biztosít Bérlő számára digitális formában.

Ezen kívül igény esetén Bérbeadó részletes oktatást is biztosít Bérlő számára.

EREDMÉNYTERMÉK

Bérbeadott Eszköz által gyűjtött adatok (pontfelhő és képek) feldolgozása Bérbeadó feladata.

A feldolgozás kizárólag a mérési eredmények előfeldolgozására és szabvány formátumú, gyártó semleges pontfelhő (LAS v. TXT v. E57) előállítására és Bérlő felé történő átadásra vonatkozik. Minden további pontfelhő művelet és utófeldolgozás (pl: mérési projektek egymáshoz illesztése, georeferálás, egyedi transzformációk, pontfelhő színezés, osztályozás, szűrés, vektoros 2D és 3D kiértékelések, BIM modellezés, stb) külön megállapodás kérdése.

FELELŐSSÉG

Bérlő feltétlen felelősséget vállal a bérlésre átvett műszerért annak átvételétől kezdődően a kijelölt telephelyen történő hibamentes, tiszta állapotban történő visszaadásáig. Így Bérlő a bérlési idő alatt bekövetkezett valamennyi, nem rendeltetésszerű használat miatt bekövetkezett hiányért, sérülésért, törésért, karcolásért felelős, mely károk kijavítási költségét a Bérlő köteles a Bérbeadó számára megfizetni.

DÍJSZABÁS, KAUCIÓ ÉS FIZETÉS MÓDJA

A bérleti díj egy összegben a bérlés kezdetekor előre fizetendő készpénzzel a helyszínen vagy banki átutalással előre. A letéti díj (továbbiakban: Kaució) az egyes eszközök leltári értékével megegyező összeg. A Kauciót a bérleti díjjal egy időben kell kifizetni. A Kaució visszafizetése a bérelt eszközök visszaszolgáltatásakor történik. Amennyiben a bérelt eszközök nem rendeltetésszerű használatból eredően kijavításra vagy tisztításra szorulnak, annak költsége a Kaucióból levonásra kerül és a kijavítás vagy tisztítás költségével csökkentett összegű Kaució kerül visszafizetésre, amennyiben az fedezi a javítási költségeket.

BÉRLETI KONSTRUKCIÓ

A bérleti feltételek megismerése, elfogadása, a Kölcsönadási Jegyzőkönyv, mint Bérleti szerződés és ÁSZF aláírása, a szükséges iratok lemásolása, a bérleti- és letéti díj összegének megfizetése után a Bérlő átveheti a bérelni kívánt eszközöket.

LEMONDÁSI FELTÉTELEK

Foglalást követően a Bérlőnek a teljes bérlési időtartamra vonatkozó bérleti díjának 25%-a válik fizetendővé, amennyiben a lemondás a rögzített bérlési időszak első napját megelőző 3 munkanapon belül történik. Három munkanapot meghaladó időtartam esetén a lemondás nem jár fizetési kötelezettséggel. Lemondást csak írásos formában fogadunk el.

A fenti flyer-en a tájékoztatás nem teljes körű, nem tekinthető konkrét ajánlatnak.
További részletekért lépjen kapcsolatba velünk! 

Kérdése van? Lépjen kapcsolatba velünk!